پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره نقشه راه

ته هستند. سپس فرايندها در يک لايه بالاتـر به عنوان مجموعه‌اي از فعاليتها و وظايف تعريف شده‌اند. در بالاترين سطح که بيشتر مورد توجه COBIT است، فرايندها در يک حوزه جمع‌آوري شده‌اند. بنابراين چارچوب COBIT ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق درباره بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، ارزش افزوده، منطق حاکم

ه فرآيندها شده و جزييات روال ها و قوانين به لايه هاي پايين تر منتقل مي شود[13] . لايه سرويس هاي حرفه سرويس هاي اين لايه قلب معماري سرويس گرا به حساب مي آيند و ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

سنجش عملکرد، فعال نمودن، چرخه عمر

ي مديريت به منظور به فعاليت واداشتن نهاد مربوطه و اجراي مسئوليتهاي مديريتي بر اساس اين اطلاعات را مورد بررسي قرار مي دهد. 3.4 سنجش عملکرد اهداف و معيارهاي موجود در کبيت براي سرويس گرا ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

سرويس، حاکميت، معماري، فناوري

ري سازماني سرويس گرا و به منظور ايجاد/حفظ همسويي کسب وکار و فناوري اطلاعات در سازمان، مبتني بر مدل همسويي لايه هاي معماري سازماني و رهيافت هاي حاکميتي و ارتباط با استفاده از مفاهيم معماري ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

سطح بلوغ، چرخه عمر، نقشه راه، سبک تفکر

1.1 مقدمه امروزه فناوري اطلاعات و به خصوص معماري سرويس گرا فرصت هايي را در جهت بهبود چابکي و کارايي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي به وجود آورده است.معماري سرويس گرا به عنوان رهيافت برتر در ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی شرکت مخابرات، تلفن همراه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.19) غني ، سعيد ،(بررسي رابطه سبک هاي رهبري مديران با خشنودي شغلي و ارزشيابي عملکرد معلمان در مدارس راهنمايي تحصيلي پسرانه اهواز ) ، پايان نامه کارشناسي ارشد ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago