دسته‌بندی نشده

مقاله (پایان نامه) توانمند سازی

در اواخر دهه ۱۹۷۰ یک شیوه جدید از جانب بانک جهانی و سازمان ملل متحد و موسسه بین‌المللی ایالات متحده ( USAFD) به تدریج اتخاذ شد که براساس آن، دولت‌ها زمینه و تسهیلات بهبود شرایط فقرا را شکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که خود، راه ارتقای خود را می‌یابند در واقع توانمند­سازی، ایجاد […]

دسته‌بندی نشده

راهنمای پایان نامه در مورد حذف و تخلیه اجباری : رفع مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی و فقیرنشین

با عدم تحقق وعده‌های لیبرالیسم در رفع مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی و فقیرنشین در طول زمان و با روشن شدن این نکته که توسعه اقتصادی نمی‌تواند تحول مورد انتظار را سکونتگاه‌های کم­در­آمد ایجاد کند و مشکل را حل کند، برخی دولت‌ها شیوه‌های خشن و به نحوی مقابله را با سکونتگاه‌های غیر­رسمی بر­گزیدند و تخلیه اجباری و […]