دسته‌بندی نشده

پایان نامه در مورد  یکپارچگی سیستم ERP

در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات درشمار عوامل تولید و به عنوان مهم­ترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می­گردد. درهمین راستا، سیستم­های اطلاعاتی یکپارچه در کشورهای پیشرفته صنعتی از سال­ها پیش و در کشور ما طی سال­های اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است. سیستم­های اطلاعاتی یکپارچه با حذف عملیات تکراری باعث تسهیل و تضمین صحت عملیات شده و به اطلاعات استحکام می بخشد و با تهیه اطلاعات طبقه­بندی شده و تحلیلی، مدیران عالی را در برنامه­ریزی و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع یاری می­کند. به همین دلیل، استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع کارآمد، همواره از دغدغه های اصلی مدیران شرکت­های بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی خاص خود برخوردار است ‏[۱۵]. سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان در واقع نقطه اوج و تکامل سیستم­های اطلاعاتی در عصر حاضر هستند. قابلیت­های این سیستم­ها باعث شده که علاوه بر بخش­های تجاری، سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی نیز از آن­ها استفاده نموده و زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم نمایند ‏[۸].

پایان نامه های متن کامل درباره تصیم کیری چند معیاره فازی آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

در این فصل به بررسی ادبیات موضوعی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، تاریخچه، معماری و چارچوب چرخه حیات این سیستم ها و تحلیل و ارزیابی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این حوزه می پردازیم.

۲-۲- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

صاحب­نظران تعاریف مختلفی برای ERP ارائه داده­اند که هر کدام جنبه­های خاصی از این سیستم را مورد توجه قرار می­دهد. شاید آشنایی با ویژگی­ها، قابلیت­ها و کارکردهای ERP در بخش­های مختلف سازمان در آینده بتواند کمک خوبی برای شناخت کامل این سیستم باشد اما در این بخش برای اینکه بتوانیم زمینه­های لازم را برای پرداختن به بخش­های بعدی فراهم آوریم، تعاریف مختلفی را که برای این سیستم ارائه شده است، مورد بررسی قرار می­دهیم.

براساس یک تعریف عمومی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی منابع ﺳﺎزﻣﺎن، ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم­اﻓﺰاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و از ﭘﻴﺶاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻴﻦ کلیه ﺑﺨش­های ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﻨﺎﺑﻊاﻧﺴﺎﻧﻲ، زﻧﺠﻴﺮه ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺘﺮیﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ [۳۵][۴۹].

ERP، یک پایگاه داده، یک برنامه کاربردی و یک واسط یکپارچه در تمامی سازمان است [۶۷]. ERP، سیستم­هایی مبتنی­بر­رایانه هستند که برای پردازش تراکنش­های سازمان طراحی شده‌اند و هدف آنها تسهیل برنامه‌ریزی، تولید و پاسخگویی به‌موقع به مشتریان در محیطی یکپارچه است [۵۸].

ERP، به مثابه ستون فقرات[۱] اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ پایگاه های داده و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم‌افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان است.

سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان را می­توان به عنوان نرم­افزار یکپارچه‌ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژول­هایی برای برنامه­ریزی، تولید، فروش، بازاریابی،‌ توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و بازرگانی الکترونیک است [۵۶].

ERP، یک راه‌حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته، به سرعت و با دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می‌دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه‌ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.

بسته نرم­افزاری کاربردی ERP، مجموعه­ای از ماژول­های یکپارچه آماده راه­اندازی، از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده است که کلیه فرآیندهای تجاری سازمان را پوشش می­دهد. در شکل ۲-۱ مفهوم شماتیکERP  نشان داده شده است.

شکل ۲- ۱ مفهوم شماتیک ERP  [۳۵]

آن­چه از مجموع تعاریف فوق برمی­آید این است که ERP یک مجموعه[۲] نرم­افزاری است. در ادبیات فناوری اطلاعات و ارتباطات، این اصطلاح به مجموعه­های نرم افزاری مستقل ولی مرتبط با یکدیگر اطلاق می شود که برای دست­یابی به مقاصد خاصی طراحی شده­اند. امکان تبادل سریع اطلاعات بین این نرم افزارها و همسانی محیط کاری در آنها، از مهمترین ویژگی­های این مجموعه هاست. از سوی دیگر رابط کاربری[۳] در کلیه آنها مشابه یکدیگر است. ERP دقیقا چنین ویژگی را دارد یعنی مجموعه ای از چندین نرم افزار مستقل ولی مرتبط به یکدیگر است که امکان تبادل اطلاعات در بین آنها به راحتی وجود دارد.

همچنین بر ساختار ماژولار ERP تاکید شده است. در ادبیات برنامه نویسی ماژول­ها به مجموعه برنامه های مستقلی اطلاق می شود که در داخل برنامه های دیگر به اجرا در می­آیند. منظور از ساختار ماژولار، بیشتر استقلال بخش­های مختلف برنامه از یکدیگر است. در این حالت می­توان به صورت انتخابی بخش­هایی(ماژول­هایی) از یک بسته نرم افزاری ERP را انتخاب و پیاده سازی کرد بدون آنکه نیاز به پیاده سازی تمامی بخش­های آن باشد. ساختار ماژولار ERP این امکان را فراهم می­کند که ماژول­های مختلف را از تامین کنندگان مختلف تهیه و سپس مجموعه آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم. البته رعایت استانداردهایی در تولید ERP از طرف تامین کنندگان و فروشندگان نرم­افزار باعث تسهیل در انجام این کار شده است. در حال حاضر برخی شرکت­ها بخش­های مختلف ERP خود را حتی از بیش از ۳ یا ۴ تامین کننده خریداری و سپس آنها را در کنار هم قرار داده­اند.

یکپارچگی سیستم ERP به معنای یکپارچگی از لحاظ امکان افزودن ماژول­های جدید، یکپارچگی از لحاظ پوشش دادن کلیه فرآیندهای مورد نیاز در یک بخش سازمان، یکپارچگی از لحاظ عدم تکرار برخی از فرآیندها و یا حتی بخش­هایی از یک فرآیند و یکپارچگی از لحاظ اطلاعاتی و عدم تکرار داده ها در کل سیستم می باشد. به طور کلی یکپارچگی به مفهوم پوشش کامل نرم­افزار بر روی فرآیندهایی است که نرم افزار برای آنها پیاده سازی می شود. به عنوان مثال با پیاده سازی ماژول حسابداری و مالی، تمامی فرآیندهایی که در واحد حسابداری و مالی سازمان تعریف شده اند، تحت پوشش قرار می گیرند.

از پیش طراحی، آماده و مهندسی شده بودن ERP از دیگر ویژگی­های این بسته نرم افزاری است. سیستم­های ERP براساس بهترین فرآیندهای موجود (به روش­[۴]ها) در بخش­های مختلف صنعت طراحی شده اند. به این معنا که رویه هایی که در بسته های نرم افزاری ERP برای پشتیبانی از فرآیندهای کلیدی سازمان قرار گرفته است، بر اساس رویه های استانداری طراحی شده که به تجربه ثابت شده بهترین راه برای انجام آن فرآیند خاص است. به عنوان مثال رویه های حسابداری تعبیه شده در ماژول حسابداری و مالی این سیستم از بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم­های مالی سازمان­های بسیار گرفته شده و در نهایت رویه ای ارائه شده که آزمون­های مختلف را پشت سر گذاشته و بهترین راه برای انجام آن فرآیند است. بسته نرم افزاری ERP بصورت آماده و از پیش طراحی شده در بازار موجود است و عرضه کنندگان مختلفی آن را در اختیار سازمان­ها قرار می دهند. البته ERP عرضه شده توسط هر یک از آن­ها دارای ویژگیهای خاص خود بوده و تفاوتهایی بین آنها وجود دارد. این تفاوت اغلب ناشی از پیش زمینه شرکت­های عرضه کننده ERP است. برخی از آنها پیش زمینه حسابداری و مالی خوبی دارند و به همین جهت ماژول­های حسابداری و مالی عرضه شده توسط آنها از شهرت زیادی برخوردار است. برخی دارای زمینه تولیدی و برخی دارای زمینه تخصصی تهیه سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی می باشند. این تفاوت در زمینه ها از یک سو و از سوی دیگر توجه این عرضه کنندگان به صنایع خاص و نوع نگرش آنها به ERP، باعث تولید بسته های نرم­افزاری ERP متفاوتی شده است. به عنوان مثال ERP عرضه شده توسط یک عرضه کننده، مناسب صنعتخودرو است و دیگری برای مراکز آموزشی مناسب است. با وجود این تفاوت­ها از لحاظ ساختاری و ترکیبی، تفاوت چندانی بین بسته های ERP مختلف وجود ندارد. ذکر این نکته در اینجا لازم است که برخی سازمانها بسته نرم افزاری ERP را خریداری نمی کنند بلکه با توجه به تخصصی که در سازمان آنها وجود دارد، خود راسا نسبت به توسعه نرم افزار ERP اقدام می­کنند. پیاده سازی ERP در سازمان بستری یکپارچه برای تبادل سریع اطلاعات بین بخش­ها و فرآیندهای مختلف فراهم می­آورد. این یکپارچگی بیشتر از آنجا ناشی می­شود که کلیه اطلاعات سیستم تنها در یک پایگاه داده ذخیره سازی شده و مانند سیستم­های جزیره ای موجود در سازمان­ها، اطلاعات در پایگاههای داده­ای متفاوت با یکدیگر از جنبه­های مختلف، ذخیره سازی نمی­شود. یکسانی زیرساخت توسعه ERP در ماژول­های مختلف، امکان توسعه آن را در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می آورد. به بیانی دیگر از یک بستر[۵] و زبان برنامه­نویسی یکسان در طراحی و ساخت کلیه ماژول­های ERP استفاده می شود.

[۱]  Back Bone

[۲]  Suite

[۳] User Interface

[۴]  Best Practice

[۵]  Platform

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *