سلامتی

الزام رعایت اصول بهداشتی در دندان پزشکی ها و آرایشگاه ها | بیماری

: زور رعایت اصول بهداشتی در دندون پزشکیا و آرایشگاها

یه متخصص بیماریا عفونی گفت: رعایت اصول بهداشتی به خاطر پیشگیری از دچار شدن به ایدز در دندانپزشکیا و آرایشگاها الزامیه.

به نقل از برنا، دکتر علیرضا جانبخش گفت: اگه موازین بهداشتی در آرایشگاها و دندون پزشکی ها رعایت نشه این می تونه خطر دچار شدن افراد مراجعه کننده به مریضی ایدز رو به همراه داشته باشه.

دکتر جانبخش خاطر نشون کرد: ایدز از راه های جور واجور انتشار پیدا میکنه که در راس اون میشه به راه های انتقال خونی، راه جنسی و انتقال از مادر به نوزاد اشاره کرد.

ایشون گفت: تماسای جنسی غیر مطمئن دارای نقشی در حال افزایش در دچار شدن به ایدز هستن، هم اینکه به کار گیری سرنگای مشترک در این مورد نقش مهمی اجرا می کنن و تاتو یا خالکوبی با سوزنا غیر مطمئن هم می تونه اصل مریضی ایدز باشه.

دکتر جانبخش اضافه کرد: به خاطر پیشگیری از دچار شدن به ایدز باید همه راه های دچار شدن بسته شه و این وسط تعهدات خانوادگی و توجه به اخلاقیات نقش مهمی رو اجرا می کنن.

ایشون در آخر گفت: مریضی ایدز دارای سه فازه که در فاز اول ویروس وارد بدن شده و تا درصد دارای هیچ گونه نشونه ای نیس و این مرحله تا ۱۰ سال زمان میبره، در فاز دوم تماشاگر تورم غدد لنفاوی هستیم و در فاز سوم هم که فاز انتهایی بیماریه عفونتای فرصت طلب فرصت بروز پیدا می کنن که در این مرحله در صورت نبود درمان با مرگ مریض همراه هستش.

.

منبع :